Residential & Mixed Use

Investor sells 115-unit garden apartment portfolio in Newton for $22 million, Kislak says