Residential & Mixed Use

Kislak inks $6.3 million sale of Paterson rental portfolio