Retail

Marcus: Monmouth retail center trades for $4.2 million