Retail

Bridgewater retail property trades for $4.7 million, Marcus says