Industrial

Union Township warehouse fetches $3.25 million, Boniakowski says